Genel Bağış

Bağış tutarını aşağıda kendiniz belirleyebilirsiniz.
Kategoriler:

Açıklama

Yapacağınız bağışlar; câmiamızın, hâfızlık eğitimi alan ve İslâmî ilimleri tahsil eden talebelere yönelik ilmî hizmetlerinin ve aşevi, gıda desteği, aynî ve nakdî yardımlar gibi hayrî hizmetlerinin tamamında devamına sarf edilecektir, öncelik durumu gözetilecektir.