Fitre – Fıtır Sadakası

23 

2019 yılı için en düşük fitre – fıtır sadakası miktarı 23 lira olup, dilerseniz daha yüksek bağışta bulunabilrsiniz. Birden fazla kişi için Adet kısmına sayı yazabilirsiniz.
Açıklama

Fitre – Fıtır Sadakası Hakkında Bilgi

Fitre – Fıtır Sadakası, sosyal dayanışmanın tesisi açısından son derece mühim bir malî ibadettir. Kul, kusurludur. Ramazân-ı Şerîf ayını ihyâ konusunda hâlisane bir niyetle ne kadar özverili davranmaya çalışılsa da birtakım hata ve eksiklikler söz konusu olur.

“Her kim Ramazanı oruçlu geçirir, gusül alarak namazgâha erkenden gider ve onu sadaka (fitre) ile sona erdirirse (bayram namazından) bağışlanmış olarak döner.” (Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, No. 23733.) hadîs-i şerifinden de anlaşılacağı üzere fıtır sadakası, bu eksiklikleri giderici ve tamamlayıcı bir ibâdet olarak emredilmiştir.

2019 Yılı Fitre Ne Kadar?

2019 yılı için belirlenen en düşük fitre miktarı 23 Türk Lirası olup, sadaka olması hasebiyle bunun üzerinde miktarda da verilmesi güzeldir. Fitre, ailenin her bir ferdi için ayrı ayrı verilir.

İsmailağa Derneği olarak, talebelerin ihtiyaçlarını karşılıyor ve ihtiyaç sahiplerine aynî ve nakdî yardım sağlıyoruz. Sizler de zekât ve fitrelerinizi ilim tahsil eden talebelere ve ihtiyaç sahiplerine İsmailağa güvencesiyle ulaştırabilirsiniz.