Basında Biz

Basında İsmailağa

Bu sayfada, hizmet ve faaliyetleriyle basılı ve dijital basında, yılda 15.000’den fazla sefer sefer yer alan câmiamız hakkında yayınlanan haberlerin, cüz’î bir kısmına ait kupür veya sayfa çıktılarını bulabilirsiniz.