Gıda – Erzâk Yardımları

Gıda – Erzâk Yardımları

Günümüz hayat şartlarının ağırlığı sebebiyle halkımızın belli bir kesimi geçimini ancak yardımlarla sağlayabiliyor ve gıda yardımlarına ihtiyaç duyuyor. Yüce dinimiz İslâm’ın en ulvî hasletlerden biri olarak tavsiye ettiği infâkı yaygınlaştırma gayesi doğrultusunda gıda yardımları tertip ediyor, hakikî ihtiyaç sahipleriyle buluşuyoruz.

İsmailağa Câmiası olarak gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız bütün faaliyet ve hizmetlerimiz, Nebevî mirasa uygun bir toplumun inşası yolunda, yalnızca Allah’ın (Celle Celâluhû) rızâsı içindir. Ulaştırdığımız yardımlar, hayırsever kişi ve kuruluşların desteğiyle sağlanmaktadır. Sizler de kuru gıda ve erzak yardımlarımızın devamı için bağışta bulunarak destek olabilirsiniz.