Escorts

avrupa yakası escort şişli escort ataşehir escort

İsmailağa Yayınları

İsmailağa Yayınları

İsmailağa Dergisi ve İsmailağa Takvimi gibi süreli yayınlarımızın yanı sıra, İslâmî ilimlerin muhtelif alanlarında ve Ehl-i Sünnet’i ve tasavvufu müdafaaya yönelik te’lif ve tercümeler, câmiamıza mensup kıymetli hoca efendilerin kitapları ve medrese ders kitapları, İsmailağa Yayınları tarafından neşredilmektedir.

Yayınevimizin neşrettiği takvim, dergi ve kitaplar, Ehl-i Sünnet hassasiyetiyle ve içerik zenginliği gözetilerek özenle hazırlanmaktadır.

Yayınlarımız halkımıza, gerek yayınevimizin internet sitesi üzerinden, gerekse de yaygın dağıtım yolları vasıtasıyla dikkatle ve güvenle ulaştırılmaktadır.


ankara escort ankara escort antalya escort sakarya escort antalya escort
ankara escort escort ankara