Gelecek Nesil
Kur’ânsız
Kalmamalı!

Sizin Desteğinizle,
Benim Sabrımla,
Bu İlim İkimizin…
Teşekkür Ederim!

Bu Sese Kulak Verin!

İsmailağa Talebeleri

İstanbul’da 2.500 İlim Yolcusu

Tüm masrafları İsmailağa tarafından karşılanan ilim talebesi sayısının, İstanbul’da 2.500 olduğunu biliyor muydunuz? Onlar, geleceğin ehl-i sünnet büyük âlimleri. Eğitimlerinin sürdürülebilirliği için sizin de desteğiniz gerekli.

Burslu Talebe Hedefi 2.500

Bir Zincirin Halkalarıyız

Büyük bir zincirin, küçük halkalrından biriyiz her birimiz

HEDEFİMİZ

Ümmetin Önderlerini Yetiştiriyoruz

01 Vazîfemiz

Kur’ân, Akâid, Fıkıh, Hadîs, Tefsîr, Tasavvuf ve Arapça ilimlerle donatılmış, kulluk bilincine sahip, yaşayan ve yaşatan nesiller yetiştiriyoruz.

02  Hayal Gücümüz

Ümmetin, dünden bugüne en sağlam yoldan ulaşan ehl-i sünnet ve’l-cemaat itikadını hayatının merkezine yerleştirmesi hayaliyle adım atıyoruz.

03 Projelerimiz

Yurtiçi ve yurtdışında, Müslümanın manevi açlığını giderecek projelerle, en az bugün kadar yarını gözleyen istikbâl projeleri üretiyoruz.

KAMERAYA YANSIYANLAR

Hikayesi Kendi İçinde Kareler