Popüler Albümler

Emr-i bi’l Ma’rûf; Tebliğin Önemi

İsmailağa Sınır Boylarında da Emri bil Maruf Yapıyor

Tebliğin Önemi

Tebliğin önemi hususunu anlamak aslında tebliğ vazifesinin içeriğinin ne olduğunu anlamakla kolayca mümkün olacaktır. Tebliğ vazifesi, aslı itibariyle Peygamberlerin vazifesidir. Allah Teâlâ’nın vahyini eksiksiz bir şekilde insanlığa ulaştırmayı kapsar. Peygamberlik müessesesinin sona ermesinin ardından bu vazife, “Âlimler, peygamberlerin varisleridir” hadis-i şerifi mucibince âlimlere intikal etmiştir.

İrşad, insanlara hak yolu göstermek, dünya ve ahiretle ilgili hakikatleri anlatmaktır. Daha çok emri bil maruf ve nehy-i anil münker olarak tanımlanan bu faaliyet, temel ifadeyle, insanları iyiliğe teşvik edip kötülükten sakındırma anlamına gelmektedir.

Bir toplumun felâh bulması, yani ebedî kurtuluşu, ancak tebliğ ile mümkündür. Zira Kur’ân-ı Kerîm’de, felâha erişmenin tebliğ ve irşada bağlı olduğu beyan edilmiştir. Bu faaliyeti göz ardı eden kavimler bozulup yozlaşmış ve kıssaları birer ibret vesikası olarak Kur’ân-ı Kerîm’de anlatılmıştır.

Dîn-i Mübîn-i İslâm’ın Devam ve Bekâsı

Ali Haydar Ahıshavî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri, emri bil maruf’ve nehy-i anil münkerin önemini şöyle beyan etmiştir: “Dîn-i Mübîn-i İslâm’ın devam ve bekası, emri bil maruf ve nehy-i anil münkerin devam ve bekasına bağlıdır. Dîn-i Mübîn-i İslâm’ın inkırazı ise emri bil maruf ve nehy-i anil münkerin terkine bağlıdır.”

Bu mukaddes vazife, herhangi bir zamana veya mekâna bağlı değildir. İslâm’ın nurunu, karanlıktan kalmış kesimlere ulaştırmayı amaçlamaktadır. Tebliğ ve irşad heyetleri bu kapsamda; kahvehane, meyhane gibi mekânlara ziyaretler düzenlemekte, kimsesizlerin yanında olup ulvî kardeşlik duygusunu hissettirmekte, huzurevlerine ziyaretler düzenlemek suretiyle, ilgiye muhtaç durumda bulunanlara samimiyet ve tebessüm göstermektedir.

Vazifenin gayesi; Ehl-i Sünnet itikadını yerleştirmek, İslâmî şuuru aşılamak, günahlardan sakınan ve sünnet-i seniyyeyi yaşayan bir toplum inşa etmektir.

Tebliğ ve irşad vazifesi, hoca efendilerin riyasetinde, hitabet ve diğer yönlerden tebliğ kabiliyetini haiz, donanımlı gönüllülerden oluşan heyetler tarafından yürütülmektedir. Hizmetlerimizin ve emri bil maruf faaliyetini usulüne uygun şekilde yürütecek ehil hocaları yetiştirmeye yönelik faaliyetlerimizin devamı ve gelişimi için destek ve yardımlarınızı bekliyoruz.

İnanıyoruz ki, tebliğ faaliyetlerimiz sizlerin desteğiyle çok daha geniş bir kesime hitap edecek şekilde gelişecek ve büyüyecektir.

Paylaş, Destek Ol!

İsmailağa Tebliğ ve İrşad Ekibi Sahada
İsmailağa Tebliğ ve İrşad Ekibi Sahada
İsmailağa, Gazilerimizi Ziyaret Ediyor
İsmailağa, Gazilerimizi Ziyaret Ediyor
İsmailağa'dan tekel Bayilerine Tebliğ
İsmailağa'dan tekel Bayilerine Tebliğ
İsmailağa Sınır Karakolunda Tebliğ Yapıyor
İsmailağa Sınır Karakolunda Tebliğ Yapıyor

İlginizi Çekebilecek Bağışlar


[products columns=”4″ orderby=”” order=”” ids=”5277, 5285, 5089, 5121″]
izmir escort kızlar

Mеrsin еscort

-

Eskişеhir еscort

-

adana еscort fiyat

-

adana escort bayanlari

-

bodrum eskort

-

Gem ICO

-

samsun eskort

-

website

- Online Alarm Kur - tesettür - tesettür giyim - tunik