Popüler Albümler

Hayır İşlerinde Yarışın!

Hayır İşlerinde Yarışın Buyruğu

İsmailağa Derneği Başkanı Celâl Erzincanlıoğlu tarafından yayınlanan Hayır İşlerinde Yarışın isimli yazıdır.

Âdemoğlunu fıtrat üzere mükellef bir varlık olarak yaratan, “Hayır işlerinde yarışın” buyurarak en güzel öğüdü veren Allah Te‘âlâ’ya nihayetsiz hamd-ü senâlar olsun.

“Kimin, Allah (Celle Celâluhû) yolunda bir tek saçı ağarırsa, bu, kıyamet günü onun için bir nûr olur.” buyurmak suretiyle, meşru olan her işte olduğu gibi, Mevlâ Te‘âlâ’nın yolunda iyilikte bulunma ve hizmet konusunda da bizlere en güzel örnek olan Peygamber Efendimiz’e ve âli, ashâbına salât-ü selâm olsun.

Ne mutlu bizlere ki, Mahmud Efendi Hazretleri gibi âli himmet bir mürşidin ihvanından olma şerefine nail olduk. Onun rehberliğinde, dava kardeşlerimizle birlikte bu büyük davanın mümessili, neferi olduk. Sadece Allah Te‘âlâ’nın rızasını gözetmenin ve riya gibi kötü hasletlerden sakınmanın, hizmete halel getirecek türden anlayışlardan uzak durmanın önemini, onun takva anlayışı ve örnekliğinde kavradık.

İçerisinde bulunduğumuz devir, hemen bütün manevî değerlerin büyük ölçüde tahrip edildiği çetin bir devirdir. İyilik ve yardımseverlik gibi hislerin ciddi tahribata uğradığı asrımızda, ilmî ve hayrî hizmetler çok daha büyük önem kazanmış durumdadır. Öyle ki, birçok aile yardıma muhtaç durumda bulunmakta ve pek çok müessese sadece hayırsever kuruluş ve şahısların bağış ve yardımlarıyla ancak ayakta durabilmektedir. Bu müesseselere sahip çıkmak ve devamı için fedakârlıkta bulunmak, mü’minlerin vazgeçilmez hasletlerinden olduğu gibi, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek de her şeyden önce insanî bir vazifedir. İsmailağa Derneği, bu hasletlerin ve mü’minleri, Hazreti Peygamber’in emrettiği gibi, yekvücut yapan ulvî anlayışın devamını hedeflemektedir.

Sünnete  İttibâ

Sünnete ittiba hassasiyetiyle yürütülen faaliyetler, halkımızın da yoğun teveccühü ve hüsnü kabulüyle karşılanmakta, varlığı Allah Te‘âlâ’nın bir lütfu olarak görenlerden, hakikî ihtiyaç sahiplerine ulaşan gönül köprüleri günbegün daha da büyümekte ve artmaktadır. İnanıyoruz ki bu niyet ve kararlılık, çok daha büyük hizmetlere ve yardıma muhtaç, âdeta unutulmuş kesimlere ulaşmamıza vesile olacaktır.

Çıkmış olduğumuz bu yolda bizlerden maddî ve manevî desteklerini esirgemeyen tüm duyarlı kardeşlerimize şükranlarımı sunar, derneğimizin günden güne büyüyüp gelişen hizmet ve faaliyetlerini kıyamete dek baki kılmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederim…

İsmailağa Derneği Merkez Logosu

 

 

 

Celâl ERZİNCANLIOĞLU

İsmailağa Derneği Başkanı

Paylaş, Duyur!

Mеrsin еscort

-

Eskişеhir еscort

-

adana еscort fiyat

-

adana escort bayanlari

-

bodrum eskort

-

Gem ICO

-

samsun eskort

-

website

- Online Alarm Kur - tesettür - tesettür giyim - tunik