Popüler Albümler

İyiliği Tavsiye, Kötülükten Men Etmek

İyiliği Tavsiye Etmek

İyiliği tavsiye etmek, kötülükten men etmek; tebliğ vazifesi… Peygamberlerin aslî vazife ve sıfatlarından olup Hazreti Âdem’den (Aleyhisselâm) bu yana var olan tebliğ vazifesi, Hazreti Muhammed Mustafâ’nın (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) dâr-ı bekâya irtihallerinin ardından Sahâbe-i Kirâm Hazerâtı (Rıdvânullâhi Te‘âlâ Aleyhim Ecma‘în) tarafından yürütülmüş, sonra da peygamberlerin vârisi olan ulemâya intikal etmiştir.

Bir toplumun ve genel mânâda ümmetin kurtuluşu, tebliğe yani emr-i bi’l mâ’rûf’a (iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya) bağlıdır. Tebliğ devam ettikçe toplumun salâh ve felâhı da dâim olur. Tebliğ terk edildiği takdirde toplum, bozulmaya ve yozlaşmaya yüz tutar.

Emr-i bi’l-Mâ’rûf, Nehy-i Ani’l-Münker

Mürşidimiz Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri de emr-i bi’l-ma‘rûf’un önemini sohbetlerinde sık sık vurguladığı gibi icmali olarak şöyle ifade etmiştir: “Kapı kapı, köy köy gezmeli, emr-i bil-ma’rûf yapmalıdır. Millete iman, namaz anlatmalı…” 

Bu hizmet, camiamız tarafından da kurumsal ve sistemli bir şekilde yürütülmektedir. Tebliğ ve irşâd birimimiz tarafından bu düstur üzere mütehassıs bir ekip hâlinde tebliğ ziyâretleri gerçekleştirilmekte, esnaf, kahvehâne, meyhâne gibi mekânlar ziyâret edilmektedir. Müslümanlar iyi ve güzele dâvet edilmekte, her türlü kötü iş, günah ve fenâlıklara karşı bilinçlendirilmekte ve böylece İslâm’ın aydınlık yüzünün karanlıklar içerisinde kalmış kimselere gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Sizler de emr-i bi’l-ma‘rûf faaliyetlerimizi yürütecek hocalarımızın yetişmesine ve hâlihazırda bu alanda devam etmekte olan faaliyetlerimize katkıda bulunarak bütün bu hizmetlere ortak olabilir, bağış ve yardımlarda bulunabilirsiniz.

çeşme escort

Paylaş, Destek Ol!

İsmailağa Tebliğ ve İrşad Çalışmaları
İsmailağa Tebliğ ve İrşad Çalışmaları
Tebliğ ve İrşad Çalışmaları

İlginizi Çekebilecek Bağışlar

Mеrsin еscort

-

Eskişеhir еscort

-

adana еscort fiyat

-

adana escort bayanlari

-

bodrum eskort

-

Gem ICO

-

samsun eskort

-

website

- Online Alarm Kur - tesettür - tesettür giyim - tunik