Popüler Albümler

İsmailağa Hakkında

İsmailağa Hakkında Bilgi

İslâm medeniyeti, Peygamber Efendimiz’in (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Medine-i Münevvere’de inşa ettiği Devlet-i Aliyye’nin kuruluş şuuru doğrultusunda, vahiy esasıyla Sünnet-i Seniyye üzerinde yükseldi ve tarihin ilerleyen dönemlerinde kurulan büyük devletlerle günümüze kadar taşındı.

İsmailağa Kur'ân ve Sünnete İttibâ

Nitekim bu mirası bizlere ulaştıran devletler, manevî değerlere sahip çıkarak ilerlediler. İlmî faaliyetlerin yanı sıra, her alanda sürdürdükleri faaliyet ve sosyal yardım anlayışıyla bütün insanlığa örnek oldular. Düşmanlarımızı dahi imrendiren hizmetler; hayvan haklarını dahi gözeten birer nişane olarak tezahür etti.

Ecdadımız Osmanlı da bu parlak sayfanın merkezinde yer alan, ilim talebi ve tahsilini ibadet sayan yüce dinimiz İslâm’ın; insana ve topluma yönelik tutumu açısından ihtişamlı bir devleti, bu mukaddes medeniyeti şarktan garba ve günümüze ulaştıran çağlar üstü köprüsü oldu. Bugünümüzü inşa etmiş olanlar da hiç şüphesiz Osmanlı bakiyesi âlim ve velilerimizdir.

Osmanlı’nın son devrinde yetişen ulemânın ve evliyânın büyüklerinden, dört mezheb müftüsü Ali Haydar Ahıshavî (Kuddise Sirruhû) Hazretlerinden almış olduğu hilâfetle İsmailağa Camii’nde ilim ve irşâd vazifesine başlayan Mahmud Efendi Hazretleri, Osmanlı devrinin hassasiyet ve idrak seviyesini maziden günümüze taşıdı ve aynı hissiyatı atiye taşıyacak nesiller inşa etti.

İsmailağa'da Müceddid Mahmûd Efendi Hazretleri

İsmailağa’da Sünnete İttibâ

Mahmud Efendi Hazretleri, faaliyet ve hizmetlerinde sünnete ittibayı her şeyin üzerinde tuttu. Sünneti yaşayan ve emr-i bil maruf hassasiyetiyle yaşatan âlimler ve gönül erleri yetiştirdi. Nebevî ahlâk ve düstur, O’nun rehberliğinde, bu mümtaz esaslara tam bir bağlılıkla önce Çarşamba semtine, sonra İstanbul’un tamamına, ilerleyen senelerde de bütün yurda ve bilâhare dünyada birçok ülkeye ulaştı. “Her mahalleye bir erkek, bir de kız medresesi” hedefiyle geliştirilen ilmî faaliyetler, binlerce hocanın ve geleceğin ehl-i sünnet âlimlerinin yetişmesine vesile oldu.

Mahmud Efendi Hazretlerinin yetiştirdiği hocalar ve hizmet erlerinin büyük bir gayret ve özveriyle yürüttüğü faaliyet ve hizmetler, 1979 tarihinde kurulan “İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı” ve 2011 senesinde hayata geçirilen “İsmailağa Derneği” vasıtasıyla daha sistemli ve plânlı bir şekilde, yeni projelerle sürdürülmektedir.

Paylaş, Duyur!

Mеrsin еscort

-

Eskişеhir еscort

-

adana еscort fiyat

-

adana escort bayanlari

-

bodrum eskort

-

Gem ICO

-

samsun eskort

-

website

- Online Alarm Kur - tesettür - tesettür giyim - tunik