Ehl-i Sünnet Âlimler Yetişiyor

Ehl-i Sünnet Alimler Yetişiyor

Ehl-i Sünnet Âlimler

Ehl-i sünnet âlimler yetişiyor, ilmin devamı ve ümmetin kurtuluşu için çalışıyor. İslâmî ilimleri tahsil edip sonraki nesillere aktarabilecek düzeyde hocalar yetiştirdiğimiz gibi, İslâmî ilimlerin her alanında mütehassıs âlimler yetiştirmeye yönelik faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz.

İhtisâs medresemizin gâyesi, İslâmî ilimlerin her alanında söz sahibi âlimler ve sosyal meselelere çözüm üretebilecek, ümmetimizin fikrî gelişimi ve geleceğine katkı sağlayabilecek düzeyde hocalar yetiştirmektir. Bu medreselerde, geleceğin Ehl-i Sünnet âlimleri yetişmektedir.

Paylaş, Destek Ol!

İlginizi Çekebilecek Bağışlar