Popüler Albümler

Medreseler, İslâmın Sarsılmaz Kaleleri

İsmailağa Medreseleri

İslâmın Sarsılmaz Kaleleri

İslâmın sarsılmaz kaleleri, İslâmi ilimleri muhafaza ve yaşatması sebebiye medreselerdir. İlim, din demektir. Zira din; ilim talebeleriyle ayakta durmaktadır. İsmailağa merkez olarak, bu hakikat doğrultusunda, yüce kitabımızı geleceğe taşıyacak hafızlar yetiştiriyor, Ümmet-i Muhammed’e rehberlik edebilecek dirâyete sahip âlimler yetiştiriyoruz. Sadece İstanbul’da 2500 talebenin masraflarını karşılamakta ve bu kapsamda desteklerinizi beklemekteyiz.

Geleceğin hocaları, çağın sorunlarına hâl çareleri üretecek dirayetli rehberleri ve Ehl-i Sünnet yolunu muhafaza edecek müstakim âlimleri olarak yetişecek talebeler, sizlerin yardımına ihtiyaç duymaktadır.

İlmî müesseseleri desteklemek, ümmet için öncelikli bir mükellefiyettir. Bu mükellefiyet bilincinden yoksunluk, mesuliyete sebep olur. Bu mesuliyetten muhafaza olmanın yolu, ilmî müesseseleri maddî ve manevî yardımlarla desteklemekten geçmektedir.

Mürşidimiz Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerinin: “Kum taneleri kadar hocaya ihtiyaç lâzımdır” sözü mucibince, ümmetin Dîn-i Mübîn-i İslâm’ı yaşayabilmesi için gerekli olan hocaları hep birlikte yetiştirmek zorundayız.

İslâm’ın ışığının ulaşmadığı, karanlıklar içerisinde kalmış olan bölgelere ulaşmalı, bu ışığı en parlak ve canlı hâliyle insanlıkla buluşturmalıyız. Bütün bu faaliyetler ancak ve ancak hocalar yoluyla gerçekleşecektir.

Medreseler, İslâm’ın sarsılmaz kaleleri, talebeler ise hudut boylarında nöbet bekleyen mücahidler gibidir.

Medine’deki Suffa’nın İstanbul’a uzantısı, mushaf taşıyabilecek durumda olmayanların, Kur’ân-ı Kerîm’i hıfzettiği yerdir medrese. Suffa’nın ihtiyaçlarını Ensâr karşıladığı gibi, medreseler de ihtiyaçlarını karşılayacak hayırseverleri beklemektedir.

Bağış ve yardımlarınız talebelere umut, geleceğe nûr olsun.

Paylaş, Destek Ol!

İlginizi Çekebilecek Bağışlar


Mеrsin еscort

-

Eskişеhir еscort

-

adana еscort fiyat

-

adana escort bayanlari

-

bodrum eskort

-

Gem ICO

-

samsun eskort

-

website

- Online Alarm Kur -

kaçak bahis siteleri

- tesettür - tesettür giyim - tunik